SKO

 

sko_logo.png [109x72]


Szanowni Rodzice


    Uprzejmie informuję, że Szkoła Podstawowa przystąpiła do Programu Edukacji Finansowej SKO – Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego SA.

Program umożliwi dzieciom dostęp do tak potrzebnej w dzisiejszym świecie wiedzy ekonomicznej oraz udział w zajęciach edukacji finansowej organizowanych przez Bank.


Zobacz demo serwisu


Nie ma żadnych opłat związanych z rachunkiem SKO, dziecko uzyskuje dostęp do bankowości internetowej dla dzieci oraz oprocentowanie rachunku SKO w wysokości 5%. Rodzice mogą przekazywać na SKO np. „kieszonkowe”, mając podgląd do rachunku dziecka. Aby dziecko mogło stać się członkiem SKO – potrzebna jest zgoda jednego z rodziców. Dzieci składają oświadczenia (otrzymane wcześniej od swojego nauczyciela) u wychowawcy lub opiekuna SKO. Opiekunami SKO są p. mgr Aleksandra Drzewiecka i p. mgr Barbara Małecka.


Każdy z Państwa może samodzielnie sprawdzić funkcjonalność nowego SKO:


 

  • telefonicznie - tel.: 61 855 68 80

 

  • osobiście - zapytać w Oddziale 5 PKO Banku Polskiego na os. B. Śmiałego 121.