REKRUTACJA - KLASY I

 

 REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ - PŁYWACKIEJ


      Zapraszamy dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 do pływackiej klasy sportowej.

Początek rekrutacji 26 lutego 2018 r. Testy sprawnościowe odbędą się 27 marca 2018 r. o godz. 18.00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Koziegłowach. Badane będą cechy motoryczne /gibkość, skoczność, koordynacja wzrokowo-ruchowa/. Test rozpocznie się od omówienia i pokazu ćwiczeń. Każde ćwiczenie podlegać będzie punktowej ocenie. Punktowane będzie także zrozumienie poleceń wydawanych przez trenera. Suma punktów będzie miała znaczenie przy ustalaniu kolejności przyjęć do klasy pływackiej. Podczas testu obowiązuje strój sportowy.