BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  - przetarg nieograniczony (Zn. spr.: SP-207/2/2019)


DOKUMENTACJA

 


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

- PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

DOKUMENTACJA:


ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 oświadczenie na podst. art.25a ust. 1 Pzp

zał. 2 oświadczenie na podst. art.25a ust. 1 Pzp

zał. 3 zobowiązanie

zał. 3 zobowiązanie

zał. 4 grupa kapitałowa

zał. 4 grupa kapitałowa


ZAŁĄCZNIKI:


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PLAC ZABAW:

01. Plac zabaw  opis

02. Rys 1

03. Rys 2

04. Rys 3

05. Rys 4

06. Rys 5

07. Rys 6

08. Rys 7

09. Rys 8

10. Rys 9

11. Rys 10

12. Rys 11

14. Plac zabaw przedmiar


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - SIŁOWNIA:

01. Siłownia opis

02. Rys A1

03. Rys A2

04. Rys A3

05. Rys A4

06. Rys A5

07. Rys A6

09. Siłownia przedmiar


zał. 6.1 STWiORB - plac zabaw

zał. 6.2 STWiORB - siłownia zewnętrzna

zał. 7 projekt umowy

MODYFIKACJA SIWZ z dnia 07.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania