POWER


 

Znalezione obrazy dla zapytania: flaga unii europejskiej prawo

Nasza szkoła od zeszłego roku realizuje projekt 

My – obywatele Europy.

 Jest on dofinansowany z funduszy europejskich ( dofinansowanie w wysokości 255 553,19 zł), a główne cele projektu to: 

 

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
  • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
  •  podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
  •  umiędzynarodowienie misji szkoły
  •  wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

 

Jesteśmy dumni z faktu, że jesteśmy obywatelami Europy. Chcemy podnosić nasze kompetencje, aby wziąż wzbogacać warsztat pracy z uczniem. To, czego się nauczymy, przekażemy innym.

Czekajcie na efekty !!!

Szkoła Małego Inżyniera