NASZE AKCJE

  • AKCJA GAZETY WYBORCZEJ "SZKOŁA Z KLASĄ"

 szkzklas1.jpg [300x429]

 

W roku szkolnym 2002/03 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła z klasą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.
Z 30 zaproponowanych zadań wybraliśmy sześć - po jednym z każdej zasady dobrej szkoły. Ich realizacja wymagała ogromnej pomysłowości oraz nakładu czasu i pracy tak nauczycieli jak i uczniów. Zorganizowaliśmy wiele oryginalnych imprez i uroczystości. Udoskonaliliśmy wewnętrzne systemy oceniania oraz znacznie wzbogaciliśmy propozycje metod pracy z uczniami. Akcja ta była doskonałym momentem do dyskusji nad kierunkami rozwoju naszej placówki. Refleksje zawarte są w wizji i misji szkoły.
Tworzymy szkołę przyjazną i bezpieczną, przygotowujemy uczniów do życia w XXI wieku nie zapominając, że człowiek jest nadrzędną wartością.


  • PROJEKT EDUKACYJNY "WIELKOPOLSKA TO MY - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO"

certyfikat1a.jpg [300x427]


Od kilku lat uczestniczymy w projekcie edukacyjnym „Wielkopolska to My – wczoraj, dziś, jutro”, którego celem jest dostrzeganie wpływu kultury regionu na życie poszczególnych ludzi.

Za rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością Wielkopolski, propagowanie kultury regionalnej, nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT 2006.

odznaczeniegratyf.jpg [254x360]


25 września 2003 roku w 64 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz w 60 rocznicę aresztowania gen. Stefana Roweckiego "Grota" w czasie uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przez Światowy Związek Żołnierzy A. K. Okręg Wielkopolska, wicewojewoda wręczył szkole dwa odznaczenia.
Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; jeden dyrektorowi szkoły Marii Grabkowskiej, drugi szkole, który przypięto w czasie uroczystości do sztandaru.


  • AKCJA "GÓRA GROSZA"

 goragrosza.jpg [300x445]

 

  •  SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPORTU

 przsport.jpg [300x214]

 

  • OLIMPIJSKA SZKÓŁKA TAŃCA I DOBRYCH MANIER - "HAJDASZ"

 hajdasz.jpg [300x193]