NASZE AKCJE

  • AKCJA GAZETY WYBORCZEJ "SZKOŁA Z KLASĄ"

 szkzklas1.jpg [300x429]

 

W roku szkolnym 2002/03 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła z klasą" pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.
Z 30 zaproponowanych zadań wybraliśmy sześć - po jednym z każdej zasady dobrej szkoły. Ich realizacja wymagała ogromnej pomysłowości oraz nakładu czasu i pracy tak nauczycieli jak i uczniów. Zorganizowaliśmy wiele oryginalnych imprez i uroczystości. Udoskonaliliśmy wewnętrzne systemy oceniania oraz znacznie wzbogaciliśmy propozycje metod pracy z uczniami. Akcja ta była doskonałym momentem do dyskusji nad kierunkami rozwoju naszej placówki. Refleksje zawarte są w wizji i misji szkoły.
Tworzymy szkołę przyjazną i bezpieczną, przygotowujemy uczniów do życia w XXI wieku nie zapominając, że człowiek jest nadrzędną wartością.


  • PROJEKT EDUKACYJNY "WIELKOPOLSKA TO MY - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO"

certyfikat1a.jpg [300x427]


Od kilku lat uczestniczymy w projekcie edukacyjnym „Wielkopolska to My – wczoraj, dziś, jutro”, którego celem jest dostrzeganie wpływu kultury regionu na życie poszczególnych ludzi.

Za rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością Wielkopolski, propagowanie kultury regionalnej, nasza szkoła otrzymała CERTYFIKAT 2006.

odznaczeniegratyf.jpg [254x360]


25 września 2003 roku w 64 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz w 60 rocznicę aresztowania gen. Stefana Roweckiego "Grota" w czasie uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przez Światowy Związek Żołnierzy A. K. Okręg Wielkopolska, wicewojewoda wręczył szkole dwa odznaczenia.
Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; jeden dyrektorowi szkoły Marii Grabkowskiej, drugi szkole, który przypięto w czasie uroczystości do sztandaru.


  • AKCJA "GÓRA GROSZA"

 goragrosza.jpg [300x445]

 

  •  SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPORTU

 przsport.jpg [300x214]

 

  • OLIMPIJSKA SZKÓŁKA TAŃCA I DOBRYCH MANIER - "HAJDASZ"

 hajdasz.jpg [300x193]

 

 

  • STATYSTYKA SZKOŁY:

 

Szkoła nasza dysponuje:

 

Þ   siedmioma bardzo dobrze wyposażonymi salami kształcenia zintegrowanego, które są oddzielone od klas 4 – 6;

Þ   dwiema salami informatycznymi, zawierającymi 14 i 13 stanowisk komputerowych;

Þ   ośmioma salami przedmiotowymi dla klas IV – VI; pracownia matematyczna jest wyposażona w tablicę interaktywną;

Þ   oddziały zerówki posiadają osobne wejście i są dostosowane do wieku dzieci;

Þ   biblioteka szkolna jest wyposażona w internetowe centrum informacji multimedialnej oraz bogaty księgozbiór;

Þ   świetlica szkolna zapewnia całodzienną opiekę nad dziećmi oraz oferuje pomoc dydaktyczną, dostosowana jest dla dzieci niepełnosprawnych;

Þ   w szkole znajduje się sklepik, w którym uczniowie mogą zakupić: napoje, kanapki, słodycze i przybory szkolne;

Þ   posiadamy piękną, dużą salę gimnastyczną z widownią, bogato wyposażoną w sprzęt sportowy oraz  kilka boisk sportowych;

Þ   na parterze znajduje się kancelaria, gabinety dyrektora i v-ce dyrektorów szkoły, psychologa i pedagoga oraz  pokój nauczycielski, co pozwala rodzicom załatwić wszystkie sprawy nie błąkając się po budynku szkolnym;

Þ   gabinet pielęgniarski świadczy codzienną pomoc w razie nagłych wypadków.

 

W szkole jest zatrudnionych:

 

Þ  51 nauczycieli, w tym 17 dyplomowanych, 26 mianowanych, 6 kontraktowych i 2 stażystów;

Þ   2 osoby w administracji;

Þ   18 osób w zakresie obsługi.

 

 

  • DYREKCJA SZKOŁY:


DYREKTORmgr Jarosław KłosińskiZASTĘPCY DYREKTORA


mgr Hanna Kościelska


mgr Aleksandra Drzewiecka

 

mgr Włodzimierz Marciniak