B Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

DZIEJE SZKOŁY


         Działo się to 24 lutego 1988 roku. Na polu przy ulicy Poznańskiej wkopano kamień węgielny pod budowę szkoły podstawowej dla 750 dzieci z osiedla Karolin. Niebawem ruszyła budowa.
Pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1990 roku dla maluchów z klas 0 - III. Rok później funkcjonowała już pełna ośmioklasowa szkoła. Uczyło się w niej 1114 dzieci.

W szczytowym momencie 120 nauczycieli przekazywało wiedzę 1870 uczniom uczęszczającym do 61 oddziałów.

W ciągu dziesięciu lat istnienia szkołę opuściło 1428 absolwentów. 
         Miniona dziesięciolatka była dla koziegłowskiej podstawówki okresem wielkich zmian i inwestycji. W styczniu 1996 roku powstała tzw. "mała" sala gimnastyczna.

W styczniu następnego roku oddano do użytku cały kompleks sportowy włącznie z tzw. "dużą" salą gimnastyczną.
Uroczystego otwarcia dokonali były wojewoda poznański p. Edward Sikora oraz wójt Gminy Czerwonak p. Mariusz Poznański i były wicewójt, a obecny starosta poznański p. Jan Grabkowski.                               

 sala1.jpg [313x456]


Pierwszy celny rzut do kosza wykonała pani dyrektor szkoły mgr Maria Grabkowska.

Kolejnym etapem była modernizacja ogrodzenia oraz otoczenia szkoły. Nastąpiło także wiele ciekawych zmian wewnątrz budynku. Dokonano wymiany komputerów w pracowni komputerowej oraz uzyskaliśmy dostęp do internetu. Niezapomnianym wydarzeniem było uroczyste nadanie imienia gen. Stefana Roweckiego "Grota". 
        Dziesięciolecie Szkoły Podstawowej zbiegło się z wielką reformą polskiej oświaty.  W jednym skrzydle budynku utworzono Gimnazjum.

Wspaniała atmosfera oraz sympatyczne i miłe wnętrza stały się inspiracją dla odbyawjących się tutaj tak wielu ciekawych imprez, konkursów i zabaw. Dowodem tego są bogate osiągnięcia naszych uczniów.

 

 

  Maria Grabkowska

 

         Pani Maria Grabkowska - dyrektor szkoły w latach 1994/95 - 2007/08 to dobry Duch naszej szkoły, który pozostawił po sobie ślad w postaci wielu dokonań. O wielu z nich przypominamy sobie wtedy, gdy w codziennej pracy korzystamy z efektów Jej pracy.

Zawsze pogodna, życzliwie traktowała uczniów, serdecznie rozmawiała z rodzicami, aktywnie wspierała nauczycieli w ich działaniach i awansie zawodowym.

   Pamiętamy, że za Jej kadencji:

- dokonano remontu wielu pomieszczeń, dzięki czemu szkoła stała się bardziej przyjazna uczniom, utworzono dwie sale komputerowe i bibliotekę multimedialną, wybudowano sale gimnastyczne, rozpoczęto budowę boiska sportowego,

-  wypiękniała elewacja budynku, dokonano wymiany okien,

-  w roku szkolnym 2002/03 nasza podstawówka uzyskała certyfikat "Szkoły z klasą",

- utworzono klasy sportowe od roku 2005/06; w roku 2001 szkoła została sklasyfikowana na 34 miejscu szkolnego rankingu Związku Sportowego /szkół podstawowych woj. wielkopolskiego/,

- dzięki patronatowi p. Marii nad projektem edukacyjnym "Wielkopolska - to My - wczoraj, dzis, jutro", szkoła otrzymała certyfikat za rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością Wielkopolski oraz propagowanie kultury regionalnej,

- współpracowano ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała p. Marii Grabkowskiej złoty medal opiekuna Miejsc pamięci Narodowej,

- od czerwca 2006 roku szkoła wzbogaciła się o /pierwszą w gminie/ pomoc dydaktyczną - multimedialną tablicę interaktywną,

- powstała tradycja organizowania powiatowych i gminnych konkursów przedmiotowych,

- życzliwie przyjęto w szkole zerówkowiczów,

- zaistniała w szkole świąteczna loteria, w czasie której zbierane są fundusze na cele charytatywne.

Pani Maria Grabkowska skutecznie promowała naszą szkołę nie tylko na terenie gminy, ale w powiecie oraz w województwie.

 

                              Bardzo Jej DZIĘKUJEMY za wszystko, co dla szkoły zrobiła.

 

                                                                                                 Współpracownicy