BIBLIOTEKA


B I B L I O T E K A


       Biblioteka powstała w 1991 roku. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z księgozbioru liczącego 9733 woluminy i zbiorów audiowizualnych liczących 235 jednostek. Zbiory udostępniane są także na miejscu w postaci księgozbioru podręcznego zawierającego encyklopedie, albumy, atlasy itp.

Do dyspozycji czytelników są katalogi biblioteczne: alfabetyczny i rzeczowy. Trwają prace nad komputeryzacją zbiorów w systemie Mol Optivum.

      Od marca 2008 roku w bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Składa się z 3 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego. Uczniowie mogą też korzystać z multimedialnej encyklopedii PWN, atlasu świata PWN i następujących słowników PWN: języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficznego i poprawnej polszczyzny. Internetowe Centrum Multimedialne cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.


biblioteka_1ajpeg [399x640]


NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:  

   mgr Hanna Moździerz


biblioteka_2ajpg [640x426]


NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:  

         mgr Iwona Urbańska-WalczakBIBLIOTEKA CZYNNA:

 

            Poniedziałek

       9 00 - 15 00

            Wtorek

       9 00 - 15 00

            Środa

       9 00 - 15 00

            Czwartek

       9 00 - 15 00

            Piątek  

       9 00 - 15 00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

PRAWO KORZYSTANIA

 

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom,nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. Korzystanie z materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.

3. Zgromadzone w bibliotece zbiory udostępniane są w następujący sposób:

     - do domu wypożyczamy lektury szkolne, literaturę piękną, literaturę popularno-naukową;

     -  w czytelni korzystamy z księgozbioru podręcznego i czasopism;

     - w pracowniach przedmiotowych udostępniamy komplety literatury popularno-naukowej.

 

 

WYPOŻYCZANIE

 

1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres miesiąca. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 

2. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu wypożyczonej książki może być przesunięty, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 

3. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 

4. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 

5. W przypadku zmiany szkoły lub pracy, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem do rozliczenia się z biblioteką.

 

ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK

 

1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien przekazać do biblioteki książkę o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.

 

ZACHOWANIE

1. W bibliotece nie wolno:

 

  • głośno rozmawiać;
  • popychać innych czytelników w czasie wyszukiwania książek;
  • wyrywać sobie nawzajem lektur;
  • wynosić książek bez zgody bibliotekarza;
  • samowolnie korzystać z księgozbioru podręcznego;
  • spożywać posiłków.

 

 *****************************************************************************

 biblioteka2.jpg [300x225]


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH /kliknij/