PATRON

Generał Stefan Rowecki "Grot" 


- naszym patronem

                               patron2.jpg [143x224]                tablica_rowecki2.jpg [300x225]

 

     30 maja 1998 roku nasza szkoła otrzymała imię generała Stefana Roweckiego"Grota".

 

Nadanie imienia poprzedziły półtoraroczne przygotowania. W tym czasie odbywały się spotkania z byłymi żołnierzami AK, wykłady, prelekcje, konkursy. Nauczyciele starali się przybliżyć uczniom postać generała Roweckiego.
Ogłoszony został również konkurs na hymn szkolny. Wpłynęły trzy teksty, spośród których jury jednogłośnie wybrały jeden - autorstwa Joanny Przyczyny z kl. V B.
Muzykę do słów Joasi skomponowała nauczycielka muzyki P. Renata Rajczak. Wykorzystano także drugi tekst Łukasza Toboły z kl. VII H. Obie pieśni po raz pierwszy zaprezentowano publicznie na uroczystości nadania imienia. Przygotowały ją nauczycielki języka polskiego i historii: p. Aldona Grembowska, p. Elżbieta Klima, p. Jolanta Jagodzińska i p. Daniela Bachor.

 

Oprawą muzyczną zajęły się nauczycielki muzyki: p. Renata Rajczak i p. Arleta Lehwark.
Na niezwykłe szkolne święto przybyło wielu gości: kombatanci ze Światowego Związku Byłych Żołnierzy AK, przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem Mariuszem Poznańskim na czele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, nauczyciele.
W trakcie uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa, której projekt wykonał artysta-plastyk Krzysztof Baran, a odlał ją z brązu p. Andrzej Barczak.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał mjr Stefan Ignaszak "Cichociemny" - Prezes Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Uczniami.

Nadaniu imienia towarzyszyła wystawa poświęcona Armii Krajowej. Znalazły się na niej eksponaty wypożyczone szkole przez zaprzyjaźnionych Żołnierzy AK. Można więc było zobaczyć różnorodne zdjęcia, wydawnictwa poświęcone wojnie i Armii Krajowej, a nawet starą broń. Ukazało się również specjalne wydanie gazetki "Siódemki".

 

HYMN SZKOŁY

Żołnierze z Armii Krajowej
Stanęli zwarcie do boju,
Tak bili się mężnie i dzielnie,
Walczyli dla Polski pokoju.

Ref. Choć lat minęło już wiele,
To nigdy nie zapomnimy,
A imię Grota Roweckiego,
My naszą szkołą sławimy.

Dzięki ci Armio Krajowa,
Że dałaś wielkiego syna,
Że teraz możemy już wszyscy,
Uczyć, bawić się, wypoczywać.

Ref. Choć lat minęło już wiele...

Możemy chodzić do szkoły,
Na plecach tornistry nosić,
A na cześć Waszego dowódcy,
Tylko same piątki przynosić.

Ref. Choć lat minęło już wiele...

 

     25 września 2003 roku w 64 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz w 60 rocznicę aresztowania gen. Stefana Roweckiego "Grota" w czasie uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu przez Światowy Związek Żołnierzy A. K. Okręg Wielkopolska, wicewojewoda wręczył szkole dwa odznaczenia.
Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; jeden dyrektorowi szkoły Marii Grabkowskiej, drugi szkole, który przypięto w czasie uroczystości do sztandaru.


patron1.jpg [300x224]