KOŁA ZAINTERESOWAŃ


W Y K A Z    K Ó Ł   Z A I N T E R E S O W A Ń


W   R O K U    S Z K O L N Y M   2018  -  2019

 

 

 L.P

 

  

FORMA   


  

PROWADZĄCY

       

 

      1.

 

 SZKOLNE KOŁO CARITAS

 p. Joanna Tyborowska

p. Małgorzata Mądrawska

 

      2.

 


 KOŁO PLASTYCZNE

"SPRAWNE RĘCE"


p. Joanna Tyborowska

 

      3.

 

 ZAJĘCIA

 Z UCZNIEM ZDOLNYM

 Nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, przyrody, historii, edukacji wczesnoszkolnej

 

      4.

 

 SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

p. Marta Werlichowicz

p. Bartosz Serba

p. Rafał Rajczak

 

      5.

 

 KOŁO PLASTYCZNE

 p. Ewa

Jankowska-Przepióra

 

      6.

 

 KOŁO TEATRALNE

 p. Ewa Szakoła

p. Teresa Michalak

 

      7.

 

 EKOLUDEK

 p. Wiesława Ziembińska

 

      8.

 

 SZKOLNA GAZETKA "Kozie słowa"

 p. Ewa Szakoła

 

      9.

 

 

KLUB LITERACKO - FILMOWY


 p. Monika Marczyk

 

    10.

 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO CAMBRIDGE


 p. Krystyna Dzikowska-Gapińska

11.

KOŁO KULINARNE

p. Małgorzata Mądrawska

12.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU "UCZEŃ Z PASJĄ"

NAUCZYCIELE KLAS 4 - 8

13.

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU "CZERWONY PASEK"

NAUCZYCIELE KLAS 4 - 8