KOŁA ZAINTERESOWAŃ


W Y K A Z    K Ó Ł   Z A I N T E R E S O W A Ń


W   R O K U    S Z K O L N Y M   2017  -  2018

 

 

 L.P

 

  

FORMA   


  

PROWADZĄCY

       

 

      1.

 

 KREATury Pana Belfra
 p. Dawid Łasiński

 

      2.

 


 KOŁO PLASTYCZNE

"SPRAWNE RĘCE"


p. Joanna Tyborowska

 

      3.

 

 ZAJĘCIA

 Z UCZNIEM ZDOLNYM

 Nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, przyrody, historii, edukacji wczesnoszkolnej

 

      4.

 

 SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

 p. Klaudia Kopacka

p. Marta Werlichowicz

p. Zbigniew Hornik

p. Bartosz Serba

p. Rafał Rajczak

 

      5.

 

 KOŁO PLASTYCZNE

 p. Ewa

Jankowska-Przepióra

 

      6.

 

 KOŁO TEATRALNE

 p. Ewa Dukowska

p. Teresa Michalak

 

      7.

 

 EKOLUDEK

 p. Wiesława Ziembińska

 

      8.

 

 SZKOLNA GAZETKA "GROT"

 Samorząd Szkolny

 

      9.

 

 

KLUB LITERACKO - FILMOWY


 p. Monika Marczyk

 

    10.

 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO CAMBRIDGE


 p. Dzikowska-Gapińska Krystyna

 

    11.


 GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 p. Danuta Pic

   12.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI p. Iwona Urbańska - WalczakWYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - DODATKOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017 - 2018