PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

I PÓŁROCZE

 

 • 02.09.2019 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 03.09.2019 – dzień z wychowawcą
 • 09 - 10.09.2019 - spotkania z rodzicami
 • 23.09.2019 - spotkanie Rady Rodziców
 • 27.09.2019 – pasowanie Pierwszoklasisty
 • 21.10.2019 - dyżur dla rodziców
 • 16.12.2019 - dyżur dla rodziców
 • 20.12.2019 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 20.12.2019 - wigilie klasowe
 • 23.12.2019 - 31.12.2019 - przerwa świąteczna
 • 15.01.2020 - termin wystawienia ocen za I półrocze oraz poinformowania rodziców i uczniów
 • 22.01.2020 - rada klasyfikacyjna
 • 22 - 23.01.2020 – zebrania z rodzicami
 • 27.01 – 09.02.2020 – ferie zimowe

 


II PÓŁROCZE

 

 • 00.02.2020 - drzwi otwarte
 • 30.03.2020 - dyżur dla rodziców
 • 09 - 14.04.2020 - przerwa świąteczna /wiosenna/
 • 21 - 23.04.2020 - egzamin ósmoklasisty
 • 07.05.2020 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 18.05.2020 – dyżur dla rodziców
 • 06.06.2020 – Gminny Dzień Zdrowia, rajd rowerowy
 • 10.06.2020 - termin wystawienia ocen końcoworocznych oraz poinformowania rodziców i uczniów
 • 12.06.2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • Zabawa klas VIII /termin do uzgodnienia/
 • 19.06.2020 - rada klasyfikacyjna
 • 15 - 25.06.2020 - dni z projektem edukacyjnym
 • 26.06.2020 – zakończenie roku szkolnego 2019-2020