KALENDARZ PRACY SZKOŁY


PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

I PÓŁROCZE

 

 • 01.09.2020 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 02.09.2020 – dzień z wychowawcą
 • 7, 8, 9, 10 - 10.09.2020 - spotkania z rodzicami
 • 15.09.2020 - spotkanie Rady Rodziców
 • 24.09.2020 – pasowanie Pierwszoklasisty
 • 22.10.2020 - dyżur dla rodziców
 • 02.11.2020 - dzień wolny od zajęć /opieka w świetlicy/
 • 11.11.2020 - Narodowe Święto Niepodległości
 • 22.12.2020 - wigilie klasowe
 • 23.12.2020 - 31.12.2020 - przerwa świąteczna /23, 28, 29, 30 XII - opieka w świetlicy/
 • 4, 5.01.2021 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych /opieka w świetlicy/
 • 06.01.2021 - Święto Trzech Króli
 • 08.01.2021 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 14.01.2021 - dyżur dla rodziców
 • 29.01.2021 - termin wystawienia ocen za I półrocze oraz poinformowania rodziców i uczniów
 • 08.02.2021 - rada klasyfikacyjna
 • 9, 10, 11, 12.02.2021 – zebrania z rodzicami
 • 15.02 – 28.02.2021 – ferie zimowe

 


II PÓŁROCZE

 

 • 01 - 06.04.2021 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 15.04.2021 - dyżur dla rodziców
 • 03.05.2021 - Święto Konstytucji
 • 17.05.2021 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 20.05.2021 – dyżur dla rodziców
 • 25 - 27.05.2021 - egzamin ósmoklasisty
 • 03.06.2021 - Boże Ciało
 • 04.06.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych /opieka w świetlicy/
 • 10.06.2021 - termin wystawienia ocen końcoworocznych oraz poinformowania rodziców i uczniów
 • 18.06.2021 - rada klasyfikacyjna
 • 21-24.06.2021 - dni z projektem edukacyjnym
 • 25.06.2021 – zakończenie roku szkolnego 2019-2020
 • 26.06.2021 - 31.08.2021 - ferie letnie


Szkoła Małego Inżyniera