KALENDARZ PRACY SZKOŁY


PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

I PÓŁROCZE

 

 • 04.09.2017 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 05.09.2017 – dzień z wychowawcą
 • 12 - 13 09.2017 - spotkania z rodzicami
 • 29.09.2017 – pasowanie Pierwszoklasisty
 • 29.09.2017 - rajd Patrona Szkoły
 • 25.09.2017 - spotkanie Rady Rodziców
 • 03.10.2017 - dyżur dla rodziców
 • 13.10.2017 - dzień z wychowawcą /Święto Edukacji Narodowej/
 • 07.11.2017 - dyżur dla rodziców
 • 05.12.2017 - dużur dla rodziców,
 • 01.11.2017 - dzień wolny od zajęć
 • 11.11.2017 – dzień wolny od zajęć
 • 22.12.2017 - wigilie klasowe - dzień z wychowawcą
 • 23.12.2017 - 01.01.2018 - przerwa świąteczna
 • 27 - 29.12.2017 - dni wolne od zajęć dydaktycznych /opieka świetlicowa/
 • 26.01.2018 - termin wystawienia ocen za I półrocze
 • 01.02.2018 - rada klasyfikacyjna
 • 06 -07.02.2018 – zebrania z rodzicami
 • 12 – 25.02.2018 – ferie zimowe

 


II PÓŁROCZE

 

 • 28.02.2018 - rada analityczna
 • 29.03.2018 - 03.04.2018 - przerwa świąteczna
 • 04.04.2018 – dyżur dla rodziców
 • 18-19-20.04.2018 - egzaminy gimnazjalne
 • 01.05.2018 - dzień wolny od zajęć
 • 2 i 3.05.2018 – dni wolne z puli dyr. szkoły /opieka świetlicowa/
 • 08.05.2018 - dyżur dla rodziców
 • 14.05.2018 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 31.05.2018 - dzień wolny
 • 01.06.2018 – dzień wolny /opieka świetlicowa/
 • 05-06.06.2018 – zebrania z rodzicami
 • 12.06.2018 - termin wystawienia ocen za II półrocze
 • 18.06.2018 – rada klasyfikacyjna
 • 15.06.2018 - zabawa klas trzecich gimnazjum
 • 22.06.2018 – zakończenie roku szkolnego 2017-2018