KALENDARZ PRACY SZKOŁY


PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ


W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

I PÓŁROCZE

 

 • 03.09.2018 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 04.09.2018 – dzień z wychowawcą
 • 10 - 11.09.2018 - spotkania z rodzicami
 • 24.09.2018 - spotkanie Rady Rodziców
 • 28.09.2018 – pasowanie Pierwszoklasisty
 • 02.11.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 05.11.2018 - dyżur dla rodziców
 • 30.11.2018 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 03.12.2018 - dyżur dla rodziców
 • 20.12.2018 - termin wystawienia ocen za I półrocze oraz poinformowania rodziców i uczniów
 • 21.12.2018 - wigilie klasowe - dzień z wychowawcą
 • 24.12.2018 - 31.12.2018 - przerwa świąteczna
 • 03.01.2019 - rada klasyfikacyjna
 • 07 - 08.01.2019 – zebrania z rodzicami
 • 12 – 27.01.2019 – ferie zimowe

 


II PÓŁROCZE

 

 • 21.02.2019 - drzwi otwarte
 • 04.03.2019 - dyżur dla rodziców
 • 01.04.2019 – dyżur dla rodziców
 • 10 -12.04.2019 - egzaminy gimnazjalne
 • 17 - 17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty
 • 18 - 23.04.2019 - przerwa świąteczna /wiosenna/
 • 02.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 07.05.2019 - powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną
 • 13.05.2019 - dyżur dla rodziców
 • 06.06.2019 - termin wystawienia ocen końcoworocznych oraz poinformowania rodziców i uczniów
 • 08.06.2019 – Gminny Dzień Zdrowia, rajd rowerowy
 • Zabawa klas III gimnazjalnych i VIII /termin do uzgodnienia/
 • 13.06.2019 - rada klasyfikacyjna
 • 17 - 19.06.2019 - dni z wychowawcą
 • 21.06.2019 – zakończenie roku szkolnego 2018-2019