OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pedagodzy i psycholog szkolny


w Szkole Podstawowej w Koziegłowach


 

GODZINY PRACY:

 

Pedagog szkolny: mgr Katarzyna Leśniorowska-Tatrocka

pokój 31


Poniedziałek    8 : 30 – 14 : 30     

Wtorek            8 : 30 – 15 : 30      

Środa              9 : 30 – 17 : 00

Czwartek         8 : 30  - 14 : 00      

Piątek             8 : 00 – 12 : 00 


 

Pedagog szkolny:  mgr Małgorzata Piskorska

pokój 3A


Poniedziałek    10 : 00 – 17 : 00     

Wtorek             8 : 00 – 12 : 30      

Środa               7 : 30 – 13 : 30

Czwartek          7 : 30  - 14 : 00      

Piątek              8 : 00 – 14 : 00


 

Pedagog szkolny: mgr Sylwia Strzelecka

pokój 30


Poniedziałek      7 : 00 – 15 : 00

Wtorek              9 : 00 – 15 : 00,       

Środa                7 : 00 – 15 : 00        

Czwartek          10 : 00 – 17 : 00

Piątek                7 : 00 - 11 : 40      


 

Psycholog szkolny: mgr Natalia Staniszewska-Karłowicz

pokój 30

 

Poniedziałek        10 : 00 - 18 : 00

Wtorek                  8 : 00 - 14 : 00    

Środa                    8 : 00 - 14 : 30

Czwartek               8 : 00 – 13 : 30 

Piątek                  11 : 00 - 15 : 00


 

Psycholog szkolny: mgr Manuela Schlaffke

pokój 3A

 

 

Poniedziałek        7 : 30 - 12 : 30

Wtorek               13 : 00 - 17 : 00    

Środa                  7 : 30 - 13 : 30

 

 

Psycholog szkolny: mgr Katarzyna Nowaczyk-Motyl

pokój 3A

 

Środa                    11 : 00 - 17 : 00

Czwartek                7 : 30 – 12 : 30 

Piątek                   11 : 00 - 15 : 00
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?  • Wsparciem psychologicznym i pedagogicznym uczniów przejawiających problemy emocjonalne,
  • Prowadzeniem  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu,
  • Prowadzeniem  programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti” dla  dzieci dyslektycznych
  • Konsultacje i pedagogizacja rodziców
  • Organizowaniem spotkań mediacyjnych dla uczniów znajdujących się w konflikcie z rówieśnikami
  • Diagnozowaniem klas jako grup społecznych oraz  pracą  nad poprawą funkcjonowania uczniów szkole i w klasie szkolnej
  • Prowadzeniem akcji społecznych i profilaktycznych
  • Prowadzeniem akcji szkolnych wraz z Samorządem Uczniowskim
  • Promocją zdrowia:

               Prowadzenie akcji:

             „Szklanka Mleka w Szkole”

             „Owoce w szkole” 

              Prowadzeniem warsztatów na temat zdrowego stylu życia.

  • Współpracą z instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę takimi jak:

- Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,

- Sądem Rodzinnym i Nieletnich,

- Kuratorami sądowymi,

- Policją,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

- Poradnią Zdrowia Psychicznego.