OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pedagodzy i psycholog szkolny


w Szkole Podstawowej w Koziegłowach


 

GODZINY PRACY:

 

Pedagog szkolny: mgr Katarzyna Leśniorowska-Tatrocka

pokój 31


Poniedziałek    11 : 30 – 17 : 00     

Wtorek              8 : 30 – 13 : 00      

Środa                8 : 00 – 12 : 00

Czwartek           8 : 30  - 12 : 00      

Piątek                8 : 30 – 12 : 30 


 

Pedagog szkolny:  mgr Małgorzata Piskorska

pokój 3A


Poniedziałek    10 : 00 – 14 : 00     

Wtorek             12 : 00 – 17 : 00      

Środa                8 : 00 – 12 : 00

Czwartek           8 : 00  - 13 : 00      

Piątek                8 : 00 – 12 : 00


 

Pedagog szkolny: mgr Sylwia Strzelecka

pokój 30


Poniedziałek      9 : 40 – 13 : 40

Wtorek               9 : 00 – 13 : 00        

Środa                 9 : 40 – 12 : 40        

Czwartek            9 : 00 – 12 : 00

Piątek                 8 : 50 -  12 : 30      


 

Psycholog szkolny: mgr Daria Kostyk

pokój 30

 

Poniedziałek         7 : 30 - 12 : 30

Wtorek                  7 : 30 - 13 : 00    

Środa                  10 : 00 - 15 : 00

Czwartek             13 : 00 - 17 : 00 

Piątek                  12 : 30 - 15 : 00


 

Psycholog szkolny: mgr Agnieszka Narkiewicz -Nowak

pokój 3A

 

 

Poniedziałek        8 : 00 - 12 : 30

Wtorek               11 : 00 - 15 : 00    

Środa                   8 : 00 - 11 : 30

                                 Czwartek            12 : 00 - 17 : 00 

                                 Piątek                   8 : 00 - 13 : 00

 

 
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?  • Wsparciem psychologicznym i pedagogicznym uczniów przejawiających problemy emocjonalne,
  • Prowadzeniem  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu,
  • Prowadzeniem  programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti” dla  dzieci dyslektycznych
  • Konsultacje i pedagogizacja rodziców
  • Organizowaniem spotkań mediacyjnych dla uczniów znajdujących się w konflikcie z rówieśnikami
  • Diagnozowaniem klas jako grup społecznych oraz  pracą  nad poprawą funkcjonowania uczniów szkole i w klasie szkolnej
  • Prowadzeniem akcji społecznych i profilaktycznych
  • Prowadzeniem akcji szkolnych wraz z Samorządem Uczniowskim
  • Promocją zdrowia:

               Prowadzenie akcji:

             „Szklanka Mleka w Szkole”

             „Owoce w szkole” 

              Prowadzeniem warsztatów na temat zdrowego stylu życia.

  • Współpracą z instytucjami wspomagającymi szkołę i rodzinę takimi jak:

- Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka,

- Sądem Rodzinnym i Nieletnich,

- Kuratorami sądowymi,

- Policją,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

- Poradnią Zdrowia Psychicznego.
POMOC   PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


 

PROCEDURA

ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. GEN. STEFANA ROWECKIEO „GROTA” 

W KOZIEGŁOWACH /kliknij/


PLIKI DO POBRANIA:

                                        Organizacja i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wniosek o objęcie ucnia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Formy i wymiar pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Poinformowanie rodziców o bjęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Arkusz wielospecjalistycznej oceny pozimu funkcjonowania ucznia

Indywidualny program edukacujno - terapeutyczny

Zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o spotkaniu zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej