Dane teleadresowe

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA""

wielkopolskie

poznański

Czerwonak

ul. Poznańska 17

Koziegłowy

62-028

61 8127082
61 8127082
sp_rowecki@o2.pl
Administrator: M. Szostek i W. Marciniak

mgr JAROSŁAW KŁOSIŃSKI
61 8127082
sp_rowecki@o2.pl

mgr ALEKSANDRA DRZEWIECKA
61 8127082
sp_rowecki@o2.pl

mgr WŁODZIMIERZ MARCINIAK
61 8127082
sp_rowecki@o2.pl
administrator strony www

mgr Katarzyna Grzenda
61 8127082
sp_rowecki@o2.pl

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach ul. Poznańska e-mail: sp_rowecki@o2.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
Michał Mizgalski
adres e-mail: biuro@itsbl.pl

3. Dane będą przetwarzane do celów ustawowych lub statutowych, na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzani

Szkoła Małego Inżyniera