Galeria

24.05.2012 - Akcja "PLUSK" - wycieczka do Aquanetu w Poznaniu

W dniu 24.05.12 uczniowie klas piątych w ramach zajęć przyrodniczych brali udział w akcji edukacyjnej „Plusk” organizowanej przez poznański Aquanet. Pierwszym etapem była wizyta w miejscu ujęcia wody dla m. Poznania – Dębina. Zobaczyliśmy tu przepompownię wody i stawy infiltracyjne. Stamtąd udaliśmy się do miejsca uzdatniania wody, gdzie zapoznaliśmy się z kolejnymi etapami czyli odżelazianiem, filtrowaniem aż do zbiorników czystej wody. Ostatnim miejscem była Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach. Tu zobaczyliśmy budynek krat, piaskowniki, osadniki wstępne, bioreaktory i osadniki wtórne.

Ilość zdjęć: 3