Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

 • Adres

  ul. Poznańska 17 62-028 Koziegłowy

  Gmina Czerwonak

  Powiat poznański

  Województwo wielkopolskie

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
  Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
  
   1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach ul. Poznańska e-mail: sp_rowecki@o2.pl
  
   2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
  Michał Mizgalski
  adres e-mail: biuro@itsbl.pl                      
  
  3. Dane będą przetwarzane do celów ustawowych lub statutowych, na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
  
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
  
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  
  7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzani
 • Kontakt

  tel.: 61 8127082

  faks: 61 8127082

  e-mail: sp_rowecki@o2.pl

  gg: Administrator: M. Szostek i W. Marciniak

Stanowiska

 • Dyrektor

  mgr JAROSŁAW KŁOSIŃSKI

  tel.: 61 8127082

  e-mail: sp_rowecki@o2.pl

 • V-ce dyrektor

  mgr ALEKSANDRA DRZEWIECKA

  tel.: 61 8127082

  e-mail: sp_rowecki@o2.pl

 • V-ce dyrektor

  mgr WŁODZIMIERZ MARCINIAK

  tel.: 61 8127082

  e-mail: sp_rowecki@o2.pl

  www: administrator strony www

 • V-ce dyrektor

  mgr Katarzyna Grzenda

  tel.: 61 8127082

  e-mail: sp_rowecki@o2.pl

Wiadomości