Kadra

mgr Jarosław Kłosiński - DYREKTOR

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor
Matematyka

mgr Aleksandra Drzewiecka - V-CE DYREKTOR

Funkcja: Dyrekcja

V-ce dyrektor
Język polski

mgr Włodzimierz Marciniak - V-CE DYREKTOR

Funkcja: Dyrekcja

V-ce dyrektor
Informatyka
Administrator strony www

mgr Katarzyna Grzenda - V-CE DYREKTOR

Funkcja: Dyrekcja

V-ce dyrektor
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne

Mirosława Strzelczyk

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Małgorzata Kosmowska

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły
Starszy Inspektor BHP

Jolanta Przyczyna

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

mgr Hanna Kościelska

Funkcja: Nauczyciel

Język polski

mgr Małgorzata Zwanzig

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język niemiecki

mgr Maria Szostek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język polski

mgr Aldona Wiśniewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język polski

mgr Natalia Ładniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język niemiecki

mgr Renata Baranowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język polski

mgr Dorota Kowalska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język polski

mgr Anna Atler

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język angielski

mgr Anna Nowacka-Kościelniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Katarzyna Świergiel

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Monika Marczyk

Funkcja: Nauczyciel

Język angielski

mgr Anna Sęczkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczanie przedszkolne

mgr Iwona Czarnecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Bojarczuk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczanie przedszkolne

mgr Agnieszka Matysiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczanie przedszkolne

mgr Anna Gorączniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wiesława Ziembińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Kłosińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Roszak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Okińczyc

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Smykowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna
Logopedia

mgr Ewa Ignasiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Jaszczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Kozłowska-Nowak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Frydrychowska-Goińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Ignorek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Róża Draber

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Drobnik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Pinecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Matematyka

mgr Jolanta Kaźmierczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Matematyka

mgr Małgorzata Sikorzyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Przyroda

mgr Małgorzata Dubas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Przyroda

mgr Artur Burek

Funkcja: Nauczyciel

Informatyka
Technika

mgr Ewa Jankowska-Przepióra

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Plastyka

mgr Katarzyna Nowaczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Historia

mgr Renata Rajczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Muzyka

mgr Teresa Michalak

Funkcja: Nauczyciel

Religia

mgr Joanna Tyborowska

Funkcja: Nauczyciel

Religia

mgr Danuta Patynek

Funkcja: Nauczyciel

Religia

mgr Klaudia Kopacka

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Zbigniew Hornik

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Bartosz Serba

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Danuta Pic

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Walkowiak

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Marta Werlichowicz

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Chomicz

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Rafał Rajczak

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Strzelecka

Funkcja: Pedagog

mgr Anna Nowaczyk-Cierniak

Funkcja: Wychowawca

świetlica
logopedia

mgr Renata Majchrzak

Funkcja: Wychowawca

świetlica

mgr Katarzyna Stankowska

Funkcja: Wychowawca

świetlica

mgr Hanna Moździerz

Funkcja: Bibliotekarz

biblioteka

mgr Agnieszka Chinalska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język polski

mgr Ewa Szakoła

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język polski

mgr Magdalena Nowacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język niemiecki

mgr Lidia Brzeg

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Biologia

mgr Maria Gajewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Geografia

mgr Bartosz Bujak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Język angielski

mgr Monika Fomiczew-Droździńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Izabella Maik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Danuta Ciechanowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Ksenia Tylicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Historia
WOS

mgr Jolanta Jagodzińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Historia
WOS

mgr Hanna Gołębiewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Informatyka

mgr Jolanta Przygocka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Matematyka

mgr Elżbieta Panas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Matematyka

mgr Małgorzata Piskorska

Funkcja: Pedagog

Pedagog
Doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Nowaczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Plastyka
Technika

mgr Magdalena Tomczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Religia

mgr Piotr Makarski

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Sikora

Funkcja: Nauczyciel

Chemia

dr Izabela Szyperska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Fizyka

mgr Iwona Urbańska-Walczak

Funkcja: Bibliotekarz

Bibliotekarz

mgr Dorota Koska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Matematyka

mgr Małgorzata Mądrawska

Funkcja: Nauczyciel

Religia

mgr Marta Dłubała

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Krystyna Dzikowska-Gapińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Język angielski

mgr Izabela Biegała

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Matematyka

mgr Małgorzata Wyszkowska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

mgr Daria Kostyk

Funkcja: Psycholog

Psycholog

mgr Agnieszka Narkiewicz - Nowak

Funkcja: Psycholog

Psycholog

mgr Joanna Kubiak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel