Kadra

Małgorzata Kosmowska

Funkcje: Administracja

Sekretarz szkoły
Starszy Inspektor BHP