Kadra

mgr Małgorzata Roszak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna