Kadra

mgr Katarzyna Nowaczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, Godz. wychowawcza

Historia