B Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"