Aktualności

03 października 2017 18:58 | Aktualności

ITPOK JEST: EKOLOGICZNY, BEZPIECZNY, OSZCZĘDNY...

 spal.png

 

     We wrześniu i listopadzie uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zwiedzają ITPOK (Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), który mieści się przy ulicy Gdyńskiej, w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin. Omawiane tam zagadnienia, ściśle wiążą się z tematami realizowanymi na lekcjach geografii, biologii i chemii związanymi z ekologią.

ITPOK to nowoczesny, bezpieczny obiekt, który pozwala zredukować ilość składowanych odpadów i wytworzyć energię cieplna i elektryczną. Na interesującym wykładzie dowiedzieliśmy się, że Zakład powstał na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i będzie eksploatowany przez 25 lat. Koszt budowy inwestycji to ponad 725 mln PLN, w tym około 300 mln to dotacje UE, około 20% - to kapitał pochodzący od udziałowców oraz długotrwałe kredyty udzielone przez polskie banki.

Po wykładzie i prezentacji uczniowie założyli kaski, kamizelki odblaskowe oraz zestawy audio ze słuchawkami i ruszyli na zwiedzanie zakładu. Oto kilka faktów o których się dowiedzieli.

Rocznie ITPOK będzie przetwarzał odpady komunalne w ilości ok. 210 000 ton (to tyle, ile roczne produkuje 100 000 rodzin). W trakcie spalania produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Ciepło trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a prąd do sieci dystrybucyjnej operatora ENEA. Przywożone do zakładu odpady są ważone i ewidencjonowane. Następnie pojazdy z odpadami trafiają do hali dostaw, gdzie wsypywane są ogromnego bunkra, a chwytak przenosi je do leja zasypowego. Panujące w hali i bunkrze podciśnienie zapobiega wydostaniu się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów. Odpady z leja zasypowego trafiają na ruchomy ruszt, na którym przesuwają się jednostajnie w dół, a cały proces spalania jest kontrolowany. Temperatura spalania wynosi ok. 1000 stopni.

W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości po procesowe: żużle i pyły, metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być wykorzystana jako domieszka do kruszywa budowlanego. Praca instalacji jest monitorowana i kontrolowana przez specjalistów w zakładzie, jak również przez instytucje zewnętrzne. Mieszkańcy i władze lokalne na bieżąco są informowani o poziomach emisji zanieczyszczeń.  

Uczniowie wrócili zadowoleni z wycieczki edukacyjnej, poznali zakład, który znajduje się na granicy ich miejsca zamieszkania.                                                                                       

Przeczytano: 258 razy. Wydrukuj|Do góry

ITPOK JEST: EKOLOGICZNY, BEZPIECZNY, OSZCZĘDNY...