Tutaj powinien być opis

16.11.2019 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

dzientolerancji.jpg


       Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji uczniowie najstarszych klas wzięli udział w spotkaniu w holu szkoły. Podczas niego młodzież zdefiniowała pojęcie tolerancji, a następnie zapoznała się z przepisami Konstytucji RP i zapisami Deklaracji Praw Człowieka, które mówią o wolnościach i prawach każdej istoty ludzkiej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć filmy kampanii społecznych, zachęcające do szacunku wobec każdego człowieka oraz informujące, w jaki sposób reagować na przemoc. Na końcu rozważań uczniowie zapisali postawy zgodne z zasadą tolerancji i utworzyli ze swoich kartek wielkie serce. Mamy nadzieję, że dzień refleksji nad naszymi zachowaniami i stosunkiem do innych ludzi zachęci nas wszystkich do częstszego czynienia dobra i wzmocni pozytywne postawy wśród szkolnej społeczności.